Jeg tilbyr et rent inspirasjons og løsnings orientert møte hjemme hos deg.

Vi går igjennom området du ønsker hjelp til, enten det er hagen, terrassen eller inngangspartiet, og fokuserer på nye løsninger og bedre utnyttelse av det du har.

I utgangspunktet varer Idedugnaden i to timer og i etterkant vil du få tilsendt et sammendrag av det vi har gått igjennom.
Det som blir skissert i løpet av denne tiden beholder du.
Planteplan og plantelister vil bli gitt på et generelt grunnlag.
Ta kontakt for mer informasjon og pris:
post@stavangerhagedesign.no
Stavanger Hagedesign

Merete Ross Keim startet med hagedesign i 2011, og har siden hjulpet mange hage-eiere i og rundt Stavanger.
Hun er i tillegg en del av et av distriktets største hagesenter og har et godt samarbeid med fagfolk som kan være behjelpelig med alt fra planter til å få planen satt ut i livet.
Ser frem til en hyggelig hageprat hos deg.
Facebook Instagram